Medicina muncii

Serviciile noastre in prestarea activitatilor de medicina muncii in Oradea si judetul Bihor, se adreseaza tuturor profesiilor, respecta etica profesionala si sunt in concordanta cu HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor modificata si completata prin HG 1169/12.12.2011, dispozitii legale care reglementeaza medicina muncii si definesc modalitatile in care trebuiesc facute controalele medicale in functie de fiecare categorie profesionala in parte.

Asistenta medicala profilactica

Examenul medical la angajare, consta in examinarea angajatului si efectuare examenelor paraclinice in funcție  de profesie și eliberarea avizului/fisei de aptitudine in munca in 2 exemplare (unul pentru angajator si altul pentru angajat).

Examinarea medicala, investigatiile si analizele de medicina muncii, atat cu ocazia angajarii cat si a controlului medical periodic, variaza in functie de profesie, domeniul de activitate, acestea fiind stabilite de legislatia actuala.

Examenul medical de adaptare, consta in examinarea angajatilor pentru anumite categorii de profesii si locuri de munca, la indicatia medicului specialist de medicina muncii, in prima luna de la angajare.

Controlul medical periodic, consta in examinarea periodica a angajatilor si se efectueaza obligatoriu pentru toti lucratorii.

Frecventa efectuarii examinarii medicale periodice este stabilita prin fisele întocmite, conform modelului din Anexa nr. 1 din HG nr. 355/2007 si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialistde medicina muncii, cu informarea angajatorului.

Examenul medical la reluarea activitatii, consta in examinarea angajatilor dupa o întrerupere a activitatii de minim 90 de zile pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru oricare alte motive, in termen de 7 zile de la inceperea activitatii.

Examen Medical la solicitare,  consta in examinarea angajatilor pentru cursuri, practica, ucenicie, autorizare, schimbarea funcției înainte de cursuri, etc.

Participarea la solicitare, in cadrul  CSSM-ul unitatii angajatorului.

Acordarea de prim ajutor si instruirea personalului beneficiarului pe teme de prim ajutor in caz de urgente. 

Evaluarea salariatelor insarcinate conform O.U.G. 96/2003. 

Elaborarea documentelor necesare pentru autoritatile de control ( I.T.M. , D.S.P.) . 

Vizarea concediilor medicale la nevoie. 

Supravegherea speciala, consta in examinarea medicala profilactica efectuata de catre medicul specialist de medicina muncii in vederea stabilirii aptitudinii in munca pentru salariaţii care se incadreaza in urmatoarele categorii:

  • persoane cu varste cuprinse intre 15 ani si 18 ani impliniti
  • persoane cu varsta de peste 60 ani impliniti
  • femei gravide
  • persoane cu handicap
  • persoane depedente de droguri, alcool
  • persoane stangace
  • persoane cu vedere monoculara
  • persoane in evidenta cu boli cronice 

Promovarea sanatatii la locul de munca, consta in supravegherea activa a sanatatii lucratorilor in raport cu caracteristicile locului de munca si, în special, cu factorii de risc profesionali.