Formulare necesare

Legislatie Incidentala

  • Hotararea de guvern nr. 355/2007
  • Hotararea de guvern nr. 1169/2011
  • Legea 319/2006cu H.G. 1425/2006 – Supravegherea sanatatii lucratorilor
  • OUG nr. 96/2003 norme metodologice de aplicare
  • HG nr. 537/2004 – Protectia maternitatii la locul de munca
  • Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, completata cu Ord. 107/2003